Våra aktiviteter

Under höst-och vårterminen genomför vi regelbunden träning av folkdans/folklig dans såsom gammeldans, gillesdanser, uppställningsdanser. Vi dansar danser från olika tidsperioder från vikingatid fram till våra dagar. Vallentuna folkdansförening har också haft glädjen att få lära sig danser från Runö, den estniska ön i Rigabukten. Denna ö har under långa tider bebotts av svenskar och där levde gamla svenska traditioner kvar fram till våra dagar. De tidigare föreningsmedlemmarna Jakob och Elsa Steffensson har nedtecknat såväl musik som dansinstruktioner, så som de mindes och själva dansat under åren de var bofasta på Runö.DSC_4102_webb

Gökotta har vi varje vår på olika platser inom kommunen. En glad morgonstund med tipspromenad och frukost i trevligt sällskap.

Höstupptakt: Vi startar höstterminen med en gemensam upptaktsträff. Vi har bland annat varit i Dalarna, på Åland, på Arholma, på guidad tur i gamla stan mm. Vi har många glada minnen från dessa träffar då vi brukar ha en stor uppslutning.

Julgransplundring: I anslutning till tjugonde à Knut har vi traditionsenligt lett en mycket populär julgransplundring tillsammans med kulturförvaltningen i Vallentuna kommun.DSC_0338_l

Kontakter med andra föreningar: Vi har ett regelbundet utbyte med andra närliggande föreningar. Vi har också haft dansutbyte med besök från och resor till bla Estland och Frankrike, men även gjort resor till olika festivaler (tex till Finland och Gotland).

6:e juni firas nationaldagen och då är svensk folkdans ofta ett av inslagen i det kommunala festprogrammet.

Midsommar: På Kyrkängen i Vallentuna, firas en traditionsenlig midsommar med dans och lekar runt midsommarstången samt med uppvisning av svensk folkdans. Vallentuna Hembygdsförening står sedan många år för detta program, medan Vallentuna Folkdansförening håller i danslekar, sång samt folkdansuppvisning.